fbpx

 

 

Privacyverklaring

Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching, gevestigd aan Frederik Hendriklaan 19 2012 SE
Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://hscoaching.nl
Adres: Frederik Hendriklaan 19, 2012 SE Haarlem
Telefoon: +31627037694

N. Swarte is de Functionaris Gegevensbescherming van Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching. Zij is te bereiken via swarte@hscoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
  onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:
– over gezondheid d.m.v. de leefstijlcheck

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching analyseert jouw gedrag op de website om
  daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
  voorkeuren.
– Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching volgt jouw surfgedrag over verschillende
  websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– De Leefstijlcheck wordt na te zijn ingevuld en teruggestuurd door de klant verwijderd door
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coachingverstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching                                        en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hscoaching.nl.                                                Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching wil je
er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Hommes & Swarte Vitaliteitsconcepten en Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@hscoaching.nl